Du är här:   Startsida / Timmerhusbyggande / Äkta virke från norra Finland Modellsökning

Äkta virke från norra Finland

Äkta virke från norra Finland

Äkta virke från norra Finland

På kartan intill ser Du vårt virkesanskaffningsområde som breder ut sig söder och norr om Polcirkeln. På detta område växer enligt skogsfackmännen det för byggnadsändamål bäst lämpade virket i Finland.

Timmerhusbyggare uppskattar virket från norra Finland tack vare dess exeptionellt stora andel kärnvirke, av vilket hållbart timmer som motstår murknande väl bör tillverkas. Vi tillverkar även materialen för takkonstruktionen och de till stor del rödskimrande tak- och väggpanelerna av samma virke.

Råmaterialen för vår produktion förädlas och produceras av vår samarbetspartner, familjeföretaget Pölkky Oy i Kuusamo. Pölkky Oy var det första finländska träförädlingsföretaget som tillfördelades PEFC-certifikatet som bevis på att råvarorna kommer från endast certifierade skogar och att virkets ursprung allid kan påvisas.

Rätt råvara för rätt ändamål

Varje timmerstock som anländer till våra sågar är specifik. För att uppnå god och jämn kvalitet måste all råvara kvalitetsklassificeras och sorteras. Därefter väljs de bäst passande materialen ut för varje konstruktion.

För att både tillräcklig mängd och rätt kvalitet material ska finnas tillgänglig för timmerhusproduktion behövs stora mängder råvara. Dessa förutsättningar garanteras av råvaruleverantören Pölkky Oy, som dagligen i medeltal hanterar ca. 120 långtradarlast med sågstockar.

- - barreri-1.png

- - banner-2.png

Du är här:   Startsida / Timmerhusbyggande / Äkta virke från norra Finland Modellsökning