Du är här:   Startsida / Företaget / Aktuellt / Nyhet Modellsökning

Aktuellt

Kuusamo Timmerhus investerar i en ny produktionslinje

17apr

Kuusamo Timmerhus:s positiva och stabila utveckling fortsatte även under fjolåret.

Kuusamo Timmerhus:s positiva och stabila utveckling fortsatte även under fjolåret. Omsättningen steg till 15 miljoner euro och försäljningssiffrorna visade en ovanligt stark utveckling. Tack vare den starka försäljningen har det innevarande året fått sig en bra start och vi kan förvänta oss en betydande ökning av omsättningen.

Kuusamo Timmerhus möter den kraftigt ökande försäljningen och omsättningen genom att investera i en produktionslinje som bygger på den allra senaste teknologin, i utbyggnad av produktionslokalerna vilket den nya produktionslinjen kräver samt i ökat lagerutrymme för råvaror. Investeringarna uppgår sammanlagt till ca 2 miljoner euro. Kuusamo Timmerhus vill fortsätta vara en föregångare i timmerbranschen när det gäller nordiskt trä av toppkvalitet. Den nya produktionslinjen gör produktionen betydligt effektivare samtidigt som den underlättar lanseringen av planerade nya produkter såväl i Finland som utomlands. Investeringarna görs på timmerhusfabriken i Kuusamo under 2019 och 2020. Investeringarna förväntas förstärka förtagets konkurrenskraft ytterligare, skapa nya arbetstillfällen och möjliggöra ytterligare ökning av omsättningen.

”Investeringarna stödjer den strategi vi valt och förstärker vår förmåga att agera på en växande marknad. Villor har blivit den produkt vi säljer mest av, och de kräver allt mångsidigare specialarbete där den nya produktionslinjen kommer att bidra med ökad kapacitet. Fjolårets försäljningsrekord och årets starka orderingång ger oss tilltro till att produkten ligger rätt i tiden och vi fortsätter att tro på en stark tillväxt för timmerhus”, berättar företagets VD Arjo Orjasniemi.

De miljövänliga egenskaperna hos och den bevisat friska inomhusluften i timmerhus har blivit viktiga kriterier när man väljer hus. I framtiden kommer det att ställas krav på allt snabbare konstruktionslösningar och ett modernare utseende. Som svar på detta har det bl.a. tagits fram en modern timmerprofil. Dessa faktorer har gjort timmerhus populärare även inom detaljplanerade stadsområden.